نمونه پکیج گزارش کاراموزي آماده رشته کامپيوتر در شركت عالي پوش

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کامپيوتر در شركت عالي پوش

دانلود-گزارش-کاراموزي-آماده-رشته-کامپيوتر-در-شركت-عالي-پوششبكه به مجموعه اي از اتصالات بين دو يا چند كامپيوتر و زباني( Protocol) كه اين كامپيوترها به كمك آن با يكديگر صحبت مي كنند شبكه مي گويند. وقتي كه ما دو يا چند كامپيوتر را به يكديگر متصل كنيم به گونه اي كه اين دو بتوانند با هم تبادل اطلاعات كنند در واقع يك شبكه ساخته ايم….دانلود فایل